สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคใต้มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือ นศภ.ที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช ได้เปิดเผยว่าเมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคใต้ โดย เภสัชกร ปิยพร วุฒิศักดิ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคใต้ และตัวแทนสมาคมสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคใต้ ได้มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท แด่ นศภ. มณีกาญจน์ ตั้งสุทธิวงษ์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดริมน้ำ 100 ปี ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยดำเนินการก่อนการประชุมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยดำเนินการผ่านระบบ ZOOM (ออนไลน์) หลังจากกิจกรรมดังกล่าว อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคใต้ และให้โอวาทและกำลังใจแด่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

โดยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาประมาณ  20.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ตลาดริมน้ำ 100 ปี ตำหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเพลิงไหม้ลุกลามเป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยหนึ่งครอบครัวของผู้ประสบภัยดังกล่าว เป็นครอบครัวของ นศภ.มณีกาญจน์ ตั้งสุทธิวงษ์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ภาพข่าวเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้เผยแพร่ลงในสื่อต่างๆ ทางตัวแทนของสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคใต้ ได้ประสานมาทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ดังกล่าว และมีความห่วงใยในการดำเนินชีวิตและการเล่าเรียนของนักศึกษา โดยสอบถามว่าทางสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคใต้สามารถช่วยเหลืออะไรนักศึกษาเภสัชศาสตร์คนดังกล่าวได้บ้าง  ซึ่งเป็นซาบซึ้งใจที่เกิดขึ้นในวงการเพื่อนร่วมวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยทางสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคใต้ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อขอร่วมสมทบทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับ นศภ.มณีกาญจน์ ตั้งสุทธิวงษ์  โดยยอดเงินบริจาคจากสมาชิกในสมาคม รวบรวมไว้ เป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาท และได้ดำเนินการมอบทุนดังกล่าว โดยมี อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา  รับมอบป้ายทุนการศึกษาแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.