“สนใจสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รอบ portfolio ใน TCAS66 เข้าไปในเวปไซต์ https://entry.wu.ac.th นะค…

“สนใจสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รอบ portfolio ใน TCAS66 เข้าไปในเวปไซต์ https://entry.wu.ac.th นะครับ โดยคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นไปตามประกาศฯ แล้วจึงจะดำเนินการสมัครต่อได้ครับ”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.