สถานวิจัยประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพในการเขียน Manuscript”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถานวิจัยประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพในการเขียน Manuscript” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ Villa Kani Resort & Restaurant ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ดำเนินการเขียน manuscript และดำเนินการตีพิมพ์ตามข้อกำหนดตามนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณาจารย์ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.