วีดีโอรวมภาพกิจกรรมประจำภาคการศึกษา 1/2557

กิจกรรมประจำภาคการศึกษา 1/2557 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
1.กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงวิชาชีพ
2.กิจกรรมสำนักวิชาพบนักศึกษา
3.กิจกรรมค่ายหมอยาน้อย
4.กิจกรรมสัมมานาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์
5.กิจกรรมไหว้ครูมหาวิทยาลัย
6.กิจกรรมไหว้ครู สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
7.กิจกรรมไหม้ครูหมอยา(กินยาหม้อ) + พิธีปิดค่ายหมอยาน้อยครั้งที่8
8.กิจกรรมมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่๔
9.กิจกรรมคัดเลือกผู้นำเชียร์แห่งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่8
10.กิจกรรมคัดกองสันทนาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 4
11.กิจกรรมบริการวิชาการงานเกษตรแฟร์(ยาหม่อง/พิมเสน)
12.กิจกรรมงานสมุนไพรเพื่อชีวิต
13.กิจกรรมลงชุมชนสาธิต ม.วลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
14.มหกรรมกีฬาวิทยาศษสตร์สุขภาพ ครั้งที่2
15.กิจกรรมมอบเฉลวนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่2
16.กิจกรรมประกวดดาวเดือน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
17.กิจกรรมประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18.กิจกรรมวันมหิดล
19.กิจกรรมคัดค้าน พรบ.ยา ฉบับละเลยประชาชน
และอื่นๆ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.