ผู้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษาฯ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และตารางเวลาสัมภาษณ์ ได้ที่ Line OA: PharmWU

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ และมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ (หม่อมราชวงศ์ชาย ชุมแสง) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อมอบให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีกำหนดการสัมภาษณ์ทุนฯ ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.30 น. (ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM)

ซึ่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สามารถตรวจสอบสิทธิในการสัมภาษณ์ และตารางเวลาในการสัมภาษณ์ ได้จาก Line Official Account ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (PharmWU) โดยเพิ่มเพื่อนใน Line OA ดังกล่าว และพิมพ์ชื่อ – นามสกุล และรหัสนักศึกษาเภสัชศาสตร์ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้จาก Line OA ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.