ผศ.ดร.ภก.ธันว์ สุวรรณเดชา “FHEA” ใน UKPSF คนที่ 31 ของ ส.เภสัชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ธันว์ สุวรรณเดชา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ “Fellow” หรือ FHEA ใน UKPSF คนที่ 31 ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นคนล่าสุดที่ได้รับการรับรองนี้ โดยเป็นลำดับที่ 520 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร ธันว์ ุวรรณเดชา เป็นผู้สมัครในโครงการพิเศษที่ผ่านการอบรมเฉพาะ Pre-UKPSF

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.