ประชาสัมพันธ์สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญาตรี : บรรจุเข้ารับราชการ)

 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญาตรี : บรรจุเข้ารับราชการ) จำนวน 20 ทุน

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 15 มกราคม 2564 ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศการรับสมัครได้ทางอินเตอร์ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กพ. ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/digitaltransformation

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.