ประกาศ! บัณฑิตศึกษา ส.เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ป.โท / ป.เอก)

บัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตร Drug and Cosmetic Innovation (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 แล้ว รายละเอียดสามารถติดต่อ และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.