ประกาศมาตรการ COVID-19 การสอบความรู้ฯ สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ประกาศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

แนวปฏิบัติของสนามสอบในการสอบความรู้ ครั้งที่ 15-20/2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศ.ศ.ภ.ท.)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.