ประกาศผลการคัดเลือก นศภ.เพื่อรับทุนการศึกษาฯ

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ (ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 2 ทุน) ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ (ทุนละ 18,000 บาท จำนวน 1 ทุน) และทุนการศึกษาจากบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด (ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน) เพื่อมอบให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปก่อนหน้านี้ (รับสมัครออนไลน์) และมีการสัมภาษณ์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (สัมภาษณ์ออนไลน์) ผ่านระบบ ZOOM Meeting เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 8.45 – 12.30 น. โดยผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว มีดังต่อไปนี้
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์เกษมปังศรีวงศ์ ทุนละ 30,000 บาท จำนวน ทุน ได้แก่
  1. นางสาวกษมา หมาดทิ้ง
  2. นางสาวอารีรัตน์ เก้าเอี้ยน
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาจาก ทุนพระมนตรีฯ ทุนละ 18,000 บาท จำนวน 1 ทุน ได้แก่
  1. นางสาวพิรญา ยอดเทพ
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาจาก ทุนบริษัท อาร์เอ๊กซ์ จำกัด ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 
ทุน ได้แก่
  1. นางสาวศิริโสภา ลัคนาศิโรรัตน์
สำหรับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษาครั้งนี้ ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดของทุนการศึกษา ซึ่งเป็นมติของแหล่งทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.