“บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” “เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ ใช้โอกาสนี้เป็นการ…

“บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”

“เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ ใช้โอกาสนี้เป็นการเริ่มต้นในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตัวเอง คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ หรือที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อเคารพสิทธิและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้าง”

“เพื่อสุขภาพของคุณ คนที่คุณรัก …..และโลกของเรา”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.