ด้วยศูนย์กิจการนานาชาติ ได้รับการประสานจาก Faculty of Teacher Training and Education, Tadulako University เพื่อขอเยี่ยมเยียนมหาว…

ด้วยศูนย์กิจการนานาชาติ ได้รับการประสานจาก Faculty of Teacher Training and Education, Tadulako University เพื่อขอเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยและหารือความร่วมมือด้านวิชาการกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้จำนวน 10 คน
ในการนี้เพื่อเป็นพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ เปิดประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tadulako University ศูนย์กิจการนานาชาติจึงประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tadulako University จำนวน 10 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม ศูนย์กิจการนานาชาติจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้นักศึกษาในสำนักวิชา/วิทยาลัยทราบ โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR code เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ดังแนบหรือลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://forms.gle/uHheYUByUpXh4LVm6 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมไปประกอบการขอคะแนนความดีได้จากศูนย์กิจการนักศึกษา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.