ความรู้สู่ชุมชน : ทุ่งชนร่วมใจ ใส่ใจโรคเรื้อรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

ความร่วมมือ ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน  และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในการเพิ่มพูนความรู้ด้านสุขภาพมีมาอย่างต่อเนื่อง ในทุกปี สำหรับในปีนี้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้จัดกิจกรรม “ทุ่งชนร่วมใจ ใส่ใจโรคเรื้อรัง”  ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน 

ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ อสม.ภายในชุมชนดังกล่าว  โดยเนื้อหาที่ให้ความรู้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ยาโรคความดันโลหิตสูง  และโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย

โครงการนี้สำเร็จด้วยดี มีผู้เข้าร่วมในโครงการ ประมาณ 60 ราย และทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอขอบคุณทาง เจ้าของสถานที่ และทางผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.