ความรู้สู่ชุมชน : “ถุงผ้ายาใจ ใส่ใจชุมชน” และ “สมุนไพรเพื่อสุขภาวะชุมชน”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรม “ถุงผ้ายาใจ ใส่ใจชุมชน”เพื่อประดิษฐ์ถุงผ้าแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ “กิจกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาวะชุมชน” โดยนำสมุนไพรในครัวเรือนที่มีในชุมชนมาทำถุงหอมไล่ยุง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ที่จะนำไปต่อยอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชน

ทั้งนี้กิจกรรมได้รับความสนับสนุนจากบุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการบริจาคถุงผ้า เป็นจำนวน 40 ใบ ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อในชุมชนได้ ทางคณะผู้จัดทำกิจกรรม ขอขอบคุณมา ณ ที่นี่

“สมุนไพรเพื่อสุขภาวะชุมชน”

กิจกรรม “กิจกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาวะชุมชน” เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PHD-362 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขเบื้องต้น จัดขึ้นเนื่องจากในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา มีการปลูกสมุนไพรครัวเรือนจำนวนมากและมีการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ ประกอบกับในชุมชน พบปัญหายุงจำนวนมาก ซึ่งสร้างความรำคาญและก่อโรคในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนมีความรู้และนำสมุนไพรมาใช้ดูแลรักษาสุขภาพโดยวิถีของชุมชนเอง
จึงจัดทำกิจกรรม “กิจกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาวะชุมชน” โดยการนำสมุนไพรไล่ยุงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำมาจากบ้านได้ แล้วมาทำเป็น “ถุงหอมไล่ยุง “

“ถุงผ้ายาใจ ใส่ใจชุมชน”

กิจกรรม “ถุงผ้ายาใจ ใส่ใจชุมชน” เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PHD-569 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนสำหรับเภสัชกร โดยกิจกรรมพัฒนาต่อยอดเป็นปีที่ 2 จากกิจกรรม “แผงยาคู่ใจ ฉลากยาโฉมใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ” เนื่องจากในปัจจุบันผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุประสบปัญหาการรับประทานยาที่ไม่ถูกต้องและหลงลืมวิธีการรับประทานยา

ดังนั้น จึงจัดทำกิจกรรม “ถุงผ้ายาใจ ใส่ใจชุมชน” ให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เพื่อประดิษฐ์กระเป๋าใส่ยาร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัยด้านยา

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.