ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.อารยา บุญมี ในโอกาสได้รับรางวัลเภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงอารยา บุญมี ศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 2 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564

เภสัชกรหญิง อารยา บุญมี ศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 2 แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเภสัชกรบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก และบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ซึ่งเภสัชกรหญิง อารยา บุญมี (เบย์) ได้กล่าวว่า “เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามบริบทสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยา โรงงานยา สมุนไพร การตลาด เภสัชกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนเภสัชกรด้านการศึกษาในสถาบันการศึกษา สิ่งหนึ่งที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สอนให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ตระหนักเสมอมา นั่นคือการตั้งมั่นบนจรรยาบรรณวิชาชีพ และการดูแลคนไข้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในจิตวิญญาณของเหล่าศิษย์เก่าเภสัชกรทุกคน”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.