ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพกับบัณฑิต ณ ซุ้มสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ดำเนินการโดยสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทย…

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพกับบัณฑิต ณ ซุ้มสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ดำเนินการโดยสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ลานข้างอาคารเรียนรวม 1 และจากนั้นเวลา 10.00 น. ขอกราบเรียนเชิญผู้ปกครองบัณฑิตทุกท่าน และคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ลงทะเบียน และร่วมกิจกรรม “สำนักวิชาเภสัชศาสตร์พบผู้ปกครองบัณฑิต” ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตย์ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 จากนั้นขอเรียนเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ จากห้องประชุมไทยบุรี https://pharmacy.wu.ac.th/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.