ขอเชิญเภสัชกรผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมชมรมเภสัชกรภาคใต้ ประจำปี 2565 “Healthcare Transformation and Beyond for Pharmacists”

ชมรมเภสัชกรภาคใต้ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญเภสัชกรผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรภาคใต้ ประจำปี 2565 Healthcare Transformation and Beyond for Pharmacists ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ลงทะเบียนได้ที่ https://regist.pharmacy.psu.ac.th/pharmacist4.0 หรือ scan QR Code

ภายในงานพบกับการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ เพื่อให้เภสัชกรในทุกแขนงสามารถปรับตัวได้ในปัจจุบันและอนาคต
(*) ติดตามสถานการณ์ Telepharmacy ในปัจจุบัน เสวนาโดยสภาเภสัชกรรมและเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
(*) แนวคิดด้านการแพทย์แม่นยำและระบบนำส่งยาแบบใหม่
(*) เกิดอะไรขึ้นเมื่อพืชเสพติดอย่างกัญชา และกระท่อมได้รับการปลดล็อก
(*) มาตรฐาน HA ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเกี่ยวกับระบบยา
(*) กลยุทธ์ในการทำให้ยอดขายเติบโตสำหรับเภสัชกรชุมชน
(*)(*) พบกับการบรรยายสุดพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ โดย ภญ.สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ Miss International 2019

รวมทั้งพิธีมอบรางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2565 งานแสดงมุทิตาจิตเภสัชกรภาคใต้ผู้เกษียณอายุ และงานเลี้ยงต้อนรับเภสัชกรภาคใต้น้องใหม่ ประจำปี 2563-2565

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://regist.pharmacy.psu.ac.th/pharmacist4.0 หรือ scan QR Code

เภสัชกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลา ได้รับ CPE 7.75 หน่วยกิต

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.