ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Special Projects and Research Forum in Pharmacy 2022”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการแบบออนไลน์ ใน “Special Projects and Research Forum in Pharmacy 2022” ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น. โดยสามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ทาง QR code และ ZOOM ID ตามที่แจ้งในโปสเตอร์นี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.