ขอเชิญชมซุ้มกิจกรรมของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565

เนื่องในวันมหิดล ปี 2565 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดซุ้มกิจกรรม ณ ลานชั้น 1 ตึก ST (ตรงข้างร้าน 7-11 สาขาอาคารเรียน ST) ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยมีกิจกรรมชวนปรุงยาดมสมุนไพร และให้ความรู้ด้านยาและสุขภาพโดยคณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์

แล้วพบกัน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.