“ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว”

“ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.