กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 9.00 – 12.00 น.  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565 ขึ้น ณ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช โดยคณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ออกบูธให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีประชาชน ให้ความสนใจสอบถามและร่วมทำยาดมสมุนไพรเป็นจำนวนมาก

 

สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565
สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565
สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565
สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565
สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565
สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565
สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565
สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.