เปิด “เภสัช ม.รังสิต” วิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อดูแลผู้ป่วย

เปิด “เภสัช ม.รังสิต”
วิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อดูแลผู้ป่วย
College of Pharmacy, Rangsit University
Make Innovations to Patient Care
เราสร้างนวัตกรรมเพื่อดูแลผู้ป่วย โดยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งด้านสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (Doctor of Pharmacy Program in Industrial Pharmacy) และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care)

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร 02-997-2222 ต่อ 1420
Facebook: https://web.facebook.com/rangsitpharmacy

#rsu #rangsituniversity #collegeofpharmacy #pharmacy #เภสัชรังสิต #มอรังสิต #makeInnovationstopatientCare #วิทยาลัยเภสัชศาสตร์รังสิต #เภสัช #เภสัชศาสตร์

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.