เปิดรับสมัครเพื่อสอบตรงเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบ1/2565 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาล…

เปิดรับสมัครเพื่อสอบตรงเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบ1/2565
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต https://www2.rsu.ac.th/m/MNews.aspx?Id=WEB66301
หรือเว็บไซต์วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
https://www.rsu.ac.th/rsupharmacy/index.php/th/test1/304-2566-1
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ : 02-791-5500 หรือ
Line ID:@rsu.rangsit
หรือวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร 02-791-6000 ต่อ1420
ในวัน และเวลาทำการ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.