วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ Role of Pharmacists in Antimicrobial…

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ

Role of Pharmacists in Antimicrobial Stewardship Program: Principles and Practice

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

สามารถสมัครลงทะเบียนฟรี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.