รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 14 ก.ย. 65 – 11 พ.ย. 65 เวลา 16.30 น….

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
14 ก.ย. 65 – 11 พ.ย. 65 เวลา 16.30 น.
สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
admissiononline.rsu.ac.th
– วันที่ 22 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ห้องสอบ
เลขที่นั่งสอบ และข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ รอบที่ 1
ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.rsu.ac.th
– วันที่ 26 พ.ย. 65
สอบคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
– วันที่ 29 พ.ย. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
ผ่านทางเว็บไซต์ www.rsu.ac.th
จำนวนรับ
– สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 46 คน
– สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 50 คน
โทร : (02) 791-5500 , (02) 997-2222 ต่อ 1422
Official Line : @rsu.rangsit

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.