“ยาแคปซูลทำลายพระสุเมรุ” ความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์

ยาแคปซูลทำลายพระสุเมรุ
ภายใต้ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์
ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กับ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
และ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.