ประดับเกียรติภูมิสวมเสื้อกาวน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563

"ยา" คือปัจจัยที่สำคัญของทุกชีวิต นักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ ทันสมัยในองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาการต่างๆ ทั้งทางด้านเภสัชกรรมอุตสาหการและการบริบาลทางเภสัชกรรม
ขอแสดงความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มอบเสื้อกาวน์ และร่วมในพิธีประดับเกียรติภูมิสวมเสื้อกาวน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรธนภัทร ทรงศักดิ์
คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.