ประชุมวิชาการ กัญชาทางการแพทย์ : ประโยชน์ทางการรักษา โอกาส และความก้าวหน้าในการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย พร้อมเปิดตัว สั่งจ…

ประชุมวิชาการ กัญชาทางการแพทย์ : ประโยชน์ทางการรักษา โอกาส และความก้าวหน้าในการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย พร้อมเปิดตัว สั่งจอง และรับผลิตภัณฑ์ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) จากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร
และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
ณ อาคารศาลากวนอิม อาคาร 18 มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-997-2222 ต่อ 1465 , 1503
02-115-6619 , 097-181-7151 และ 02-276-5074 ต่อ 76

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.