ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประกาศในวันที่ 7 ธัน…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

ประกาศในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเภสัชศาสตตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/66301_Phamacy

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 1420 หรือ 1422 (ในวันและเวลาทำการ)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.