ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) จากความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และสำนักงานปลัดกระทรว…

ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา)

จากความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องการใช้กัญชา

จุดเด่นที่สำคัญของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์จากความร่วมมือ 3 ฝ่ายในครั้งนี้ คือ การผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมในโรงงานเภสัชกรรมทหารซึ่งเป็นสถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยาระดับสากล (GMP/PICs) นอกจากนี้ โรงงานเภสัชกรรมทหารยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและควบคุมคุณภาพ เป็นการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย เพื่อเป็นผู้นำในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ ของภูมิภาคต่อไปอีกด้วย

ติดต่อได้ที่
1. กรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการสหคลินิก (เวชกรรมและการแพทย์แผนไทยประยุกต์) (Bangkon Integrative Medicine, BIM) โทร. 02-1156619 และ 097-1817151
2. เอ็มดับบลิวสหคลินิก โทร. 02-2765074-76 และ
3. สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-7916000 ต่อ 1503 Email : [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.