ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ที่มีคุณธรรมแห่งความเมตตาเป็นที่ตั้งซึ่งเป็นธรรมข้อแรกแห่งพรหมวิหารสี่อัน…

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ที่มีคุณธรรมแห่งความเมตตาเป็นที่ตั้งซึ่งเป็นธรรมข้อแรกแห่งพรหมวิหารสี่อันประเสริฐ กอปรด้วยน้ำใจแห่งความปรารถนาดี มิตรไมตรีต่อเพื่อนมนุษย์ สังคม และประเทศชาติ อันจะเห็นได้จากปณิธานในคำกล่าวที่ว่า “มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นแผ่นดินที่ให้โอกาส และสร้างสรรค์” อันแสดงถึงความปรารถนาให้ทุกท่านเป็นผู้มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม มหาวิทยาลัยสร้างบุคลากรที่ออกไปรับใช้สังคม ประเทศชาติ และสืบสานความดีไว้ในสังคมไทย ด้วยคุณธรรมแห่งความเมตตานี้ จึงทำให้ความเจริญอันถาวรได้ปรากฎขึ้นในทุกที่ ที่เมล็ดพันธุ์แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้เติบโตขึ้น
#อาทิตย์84
#วิทยาลัยเภสัชศาสตร์_มหาวิทยาลัยรังสิต
#เมตตาธรรมพรหมวิหารสี่

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.