ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 และ 13 – 15…

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 และ 13 – 15 ธันวาคม 2565 เปิดทำการเวลา 08.30 – 16.00 น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ เรียกสำรอง วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 (สำหรับตัวสำรองในกรณีที่ตัวจริงสละสิทธิ์ทางวิทยาลัยฯ จะทำการติดต่อไป)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 1420 หรือ 1422 (ในวันและเวลาทำการ)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.