ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมกิจกรรม Open House Rama Pharmacy ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 10:0…

ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมกิจกรรม Open House Rama Pharmacy
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00-16:00 น.
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.