ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสานักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งมอบความช่วยเ…

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสานักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจให้แก่น้องๆ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานกิจกรรมหน้าตึก4 ตั้งแต่เวลา 12:00 น.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.