ขอเชิญชวนผู้ป่วยเข้ารับการตรวจและรับผลิตภัณฑ์ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยสถาบันวิจ…

ขอเชิญชวนผู้ป่วยเข้ารับการตรวจและรับผลิตภัณฑ์ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 ธันวาคม 2565
ผ่านทาง https://forms.gle/ozaHUQwRsuhGtNbv6

ตรวจและรับผลิตภัณฑ์วันที่ 20 ธันวาคม 2565
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ 4/1 ชั้น 1

เอกสารที่ต้องเตรียม
– บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้เข้ารับการตรวจ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 1 ชุด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ “สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์” โทร. 02-791-6000 ต่อ 1503 (ในวันและเวลาทำการ)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนตามระบบเป็นลำดับแรก และผลิตภัณฑ์มีจำนวนจำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.