กราบถวายพระพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และเทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชโปรดดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา …

กราบถวายพระพร
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และเทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชโปรดดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณบดี คณะอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หมายเหตุ: สภากาชาดไทย เปิดลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.