Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ’s post

ประกาศเอกสารที่ต้องส่งเพื่อใช้ในการพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ทดแทนการสอบที่ต้องยกเลิกไป กำหนดการส่งเอกสาร และวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.