คณะเภสัชศาสตร์ | Faculty of Pharmacy

📍ประกาศ 📍 ขยายเวลาแจ้งยืนยันสิทธิ์การสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. 📢
https://pharmacy.payap.ac.th/info/home/?load=news&lang=th&id=0000000298


รายละเอียดการเข้าสอบ และรายชื่อตามเอกสารแนบ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.