คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปรีชญา ตาใจ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรมของค…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปรีชญา ตาใจ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรมของคณะ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.