คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉 ผศ.ดร.ภญ.ภัณฑิรา ปริญญารักษ์ 🎊 ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ขอแสดงความยินดีกับ

🎉 ผศ.ดร.ภญ.ภัณฑิรา ปริญญารักษ์ 🎊

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร อนุสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม”

จากมติสภามหาวิทยาลัยพายัพ
ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2565
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

#คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.