คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 📍 ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ HEMOGLOBIN-BASED OXYGEN CARRIERS AS ARTIFICIAL BLOOD SUBSTITUTE …

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
📍 ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ HEMOGLOBIN-BASED OXYGEN CARRIERS AS ARTIFICIAL BLOOD SUBSTITUTE & DRUG CARRIERS 🩸💊

👨‍🏫 โดย Prof.Dr.Hans Baumler
INSTITUTE OF TRANSFUSION MEDICINE,CHARITE – UNIVERSITATSMEDIZIN BERLIN, GERMANY 🇩🇪🇩🇪

🗓️ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 – 11:30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล 🏫
#คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.