ข่าวฝากประกาศครับ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา GE431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานขอให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชา GE135 …

ข่าวฝากประกาศครับ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา GE431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานขอให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชา GE135 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและ GE136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตามลำดับก่อนนะครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.