ขอแสดงความชื่นชม และ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ภญ. ณัชธาริณี เหล่าศิริเสถียร ในโอกาสที่ได้รับการสนับสนุน ทุนพัฒนาศักยภาพในการ…

ขอแสดงความชื่นชม และ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ภญ. ณัชธาริณี เหล่าศิริเสถียร ในโอกาสที่ได้รับการสนับสนุน ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.