ขอแสดงความชื่นชม และ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ภญ. ศรัญญา ไชยวารีย์ ในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Federal Ministry of Econom…

ขอแสดงความชื่นชม และ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ภญ. ศรัญญา ไชยวารีย์ ในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Federal Ministry of Economic Affairs and Climate Action ให้เข้าร่วมทำงานวิจัย ณ Charité – Universitätsmedizin Berlin เมืองเบอร์ริน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2565 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.