ขอแสดงความชื่นชม และ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ภก. ธนวัฒน์ ฉัตรทวีลาภ รองคณบดีฝ่ายเภสัชกรรมฝึกปฏิบัติ ในโอกาสเข้าพิธีรับมอบ ว…

ขอแสดงความชื่นชม และ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ภก. ธนวัฒน์ ฉัตรทวีลาภ รองคณบดีฝ่ายเภสัชกรรมฝึกปฏิบัติ ในโอกาสเข้าพิธีรับมอบ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด และ ประกาศนียบัตรเภสัชกรประจำบ้าน จาก รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภก. กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.