แนะนำเพจ Facebook และกลุ่มสำหรับติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเภสัชศาสตร์ 2564

สำหรับวิดีทัศน์ “แนะนำเพจ Facebook และกลุ่มสำหรับติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเภสัชศาสตร์ 2564” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 ที่ได้มีการจะกิจกรรมผ่านเพจ Facebook : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564…

ให้ข้อมูลโดย
นายศรัณย์ มิ่งไชย
นางสาวขวัญชีวา สีทาบ
นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่2

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.