แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) มหาวิทยาลัยพะเยา 2564

สำหรับวิดีทัศน์ “แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 ที่ได้มีการจะกิจกรรมผ่านเพจ Facebook : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา…

ให้ข้อมูลโดย ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.