วิดิโอแสดงความยินดีพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2565

สำหรับวิดีทัศน์แสดงความยินดีพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นส่วนหนึ่งของพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งต่อกำลังใจ และแสดงความยินดีจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ รุ่นน้องคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.