ประชาสัมพันธ์ 💂🏽‍♂️การยื่นขอผ่อนผันทหาร💂🏽‍♂️ ประจำปี 2566 สำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีสถานะเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา…

ประชาสัมพันธ์ 💂🏽‍♂️การยื่นขอผ่อนผันทหาร💂🏽‍♂️ ประจำปี 2566

สำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสถานะเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
2. เป็นนิสิตที่เกิดในปี พ.ศ. 2545
3. ไม่ได้เรียน รด.หรือเรียน รด.ไม่จบชั้นปี 3
ให้นิสิตดำเนินการยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2566

📢 ตั้งแต่วันนี้ – 31ตุลาคม 2565 📢
ยื่นคำร้องได้ที่ https://iservice.up.ac.th/

#งานคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน
#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#DSA

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น