คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

ในวันที่ 21 กันยายน 2565
คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 จาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ จำนวน 2 รางวัล

ประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสายวิชาการ โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก ประจำปีพุทธศักราช 2565 จัดขึ้นโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยาพัฒนาเว็บไซต์ให้มีมาตรฐานสากล และส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์รองรับการจัดอันดับของเว็บWebometrics ตลอดจนสร้างกระแสความสนใจในการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ

และ รางวัลสัตตภัณฑ์ ให้กับ นางสาววนิดา สมกำเนิด คณะเภสัชศาสตร์ นิสิตที่มีผลงานโดดเด่น และความสามารถดีเด่นในด้านทักษะในการบริหารและการจัดการ ภายใต้โครงการผลักดันและสร้างกระบวนการให้นิสิตสร้างชื่อเสียงสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจัดโดยงานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศกองกิจการนิสิต

โดยในวันที่ 23 กันยายน 2565 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้แสดงความยินดีกับ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ที่ทำคุณประโยชน์ สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับคณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#Pharmacy #UniversityofPhayao
#SPS_SDG4 #SPS_SDG5
#SPS_SDG17


ในวันที่ 21 กันยายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 จาก อธิการบ…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *